• عبدالمجید ارفعی

    ۵۱ سال حضور الواح هخامنشی در امریکا به روایت "ارفعی"

    بعد از مدت‌ها انتشار خبرهای تخریب و بی‌توجهی نسبت به اموال و آثار تاریخی و هویتی کشور، اعلام این خبر «مخالفت دیوان عالی آمریکا با مصادره الواح هخامنشی» به این معنی که الواح باید به ایران بازگردانده شوند، را می‌توان یکی از بهترین خبرهای این روزها در حوزه‌ی فرهنگ و به خصوص میراث فرهنگی دانست.

تاپ سه فرهنگی و هنری