• حضرت زینب

    ۱۶۰ روز قیام ، ۱۴۰۰ سال پیروزی

    صدای حضرت علی (ع) در کوفه

    روز یازدهم محرم، عبیدالله پس از اتمام اولین مرحله خشونت و به شهادت رساندن امام و یارانش، مرحله دوم جنایت خود را آغاز کرد و دستور داد سپاهیان اجساد خودشان را دفن و ابدان مطهر شهدا و امام شهیدان را روی زمین رها کنند. این میزبانان گویا تصمیم گرفته‌اند از هیچ جنایتی دریغ نداشته باشند. در این مرحله مست از پیروزی ظاهری به اصطلاح قانون اسرا را درباره خانواده رسالت اجرا کردند.

تاپ سه دین و اندیشه