• علیرضا زرگر

    گفت‌وگو با مدیر جایزه «مهرگان»

    دولت هزینه‌ جایزه‌هایش را منتشر کند

    مدیر جایزه «مهرگان» می‌گوید: من در هر دوره برگزاری جایزه مهرگان گزارش هزینه‌های مالی را - که بسیار اندک و با جوایز دولتی غیرقابل مقایسه است - ارائه می‌دهم؛ دولت هم وظیفه دارد بگوید برای برگزاری هر یک از جوایزش چه میزان هزینه کرده است؛ به این ترتیب می‌توانیم درباره هزینه‌ها، خروجی و اثربخشی جایزه‌ها داوری کنیم.

تاپ سه ادبیات و کتاب