• هلي كوپتر

    دوئل خلبانان هلیکوپتر با عراقی‌ها

    بالگرد راستگو ۹ گلوله خورده بود و دیگر قادر به پرواز نبود. از طرفی اطلاعاتی به ما رسیده بود که عراق قصد دارد قرارگاه و محل پارک بالگردها را بمباران‌کند البته قبلاً چندین بار از این‌ کارها کرده بود.

تاپ سه فرهنگ حماسه