• سکه

    شرط ادامه معاملات سکه آتی

    رئیس سازمان بورس می‌گوید اگر فضای بازار ارز به نحوی شود که روی معاملات سکه مدیریت مناسبی صورت گیرد، معاملات سکه آتی ادامه می‌یابد.

تاپ سه اقتصاد کلان