• سلول خورشیدی، انرژی تجدیدپذیر

    گیرودار تجدیدپذیرها با سازمان برنامه و بودجه حل شد؟

    رییس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق گفت‌: مذاکرات متعددی با سازمان برنامه و بودجه برای اخذ عوارض برق و هزینه آن برای توسعه تجدیدپذیرها صورت گرفته و امیدواریم که امسال شرایط بهتری برای این انرژی رقم بخورد.

تاپ سه انرژی