• ناآرامی در عراق

    یک کارشناس عراق در گفت‌وگو با ایسنا تشریح کرد

    ۴ مولفه تاثیرگذار در ایجاد اعتراضات مردمی در عراق

    یک کارشناس مسائل عراق با اشاره به ناآرامی‌های مردمی اخیر در برخی از مناطق این کشور همسایه ایران ، تصریح کرد: گروه‌های سیاسی داخل عراق باید بر اساس یک «اجماع داخلی» معطوف به ایجاد فشار لازم بر حکومت مرکزی بغداد ، برای انجام یک نوع خانه ‌تکانی در ساختار مدیریت اداری حکومت عراق، روند کنونی را دنبال کنند و از اشخاص «تکنوکرات» که از توان، دانش و تخصص لازم برخوردار هستند، برای اداره امور کشورشان استفاده بیشتری کنند.

تاپ سه سیاست خارجی