• کاپشن هوشمند

    کاپشنی که خودش را گرم می‌کند!

    یک شرکت بزرگ در عرصه تولید پوشاک، "کاپشنی" ارائه خواهد کرد که دمای خود را به طور خودکار افزایش داده و به حد مطلوب می‌رساند.

تاپ سه علم و فناوری جهان