• محمد بن سلمان

    افسانه "دیکتاتور اصلاح‌گر"

    "بسیاری از آمریکایی‌ها شیفته این ایده عجیب هستند که یک دیکتاور اصلاح‌گر، یک مستبد، می‌تواند کشورش را مدرنیزه کرده و از گذشته همراه با پس رفتش برهاند. آنها این امید را به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان نیز داشتند اما این امید اکنون تا حدی به دلیل حمله‌ای که علیه جمال خاشقجی، ستون نویس واشنگتن پست در ترکیه دستور داده، ضعیف شده است."

تاپ سه گزارش و تحلیل